Офертa за задочници

Престой1 задочник2 задочници
до 10 нощувки50 лв.100 лв.
над 10 нощувки40 лв.80 лв.
Цените са валидни само при представяне на валиден документ за самоличност и надлежно заверена от учебното заведение студентска книжка !